Advokátska kancelária JUDr. Jarmila Čižmárová

JUDr. Jarmila Čižmárová je okrem zápisu v SAK evidovaná aj ako správca konkurznej podstaty. Pomerne novým prvkom v tejto oblasti je tzv. osobný bankrot.

Ponuka služieb pre oblasť konkurzného práva:

  • spísanie návrhu na vyhlásenie konkurzu veriteľom alebo dlžníkom

  • prihláška  veriteľovej pohľadávky

  • zastupovanie veriteľa na schôdzi veriteľov

  • osobný konkurz tzv. osobný bankrot

  • reštrukturalizácia podnikov

  • likvidácie spoločností

Copyright © 2008 JUDr. Jarmila Čižmárová - Design by Virgodesign