Advokátska kancelária JUDr. Jarmila Čižmárová

JUDr. Jarmila Čižmárová
advokátka
Nar.
: 30.06.1957

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie:                  Univerzita Komenského v Bratislave
                                                             1976 - 1980
                                                             získaný titul JUDr. v r. 1981
                                                             odborné skúšky v oblasti konkurzného práva  

Doterajšia prax:                                               od. r. 1980 –do r. 1991 - funkcia podnikovej                                                              právničky PORZ SPP Tolstého 7, Bratislava, EKOS                                                              spol.s.r.o.

                                                             od r. 1991 do 31.1. 2000 zapísaná do Zoznamu                                                              komerčných právnikov v SR

                                                             od 1.2.2000 doposiaľ zapísaná v Slovenskej                                                              advokátsskej komore do Zoznamu advokátov v SR

                                                             od r. 1996   zapísaná do Zoznamu správcov                                                              konkurzných podstát vedenom  Krajským súdom                                                              v Bratislave

                                                             od 1.7.2005 po absolvovaní skúšok zapísaná                                                              do Zoznamu správcov konkurzných podstát vedenom                                                              Ministerstvom spravodlivosti  SR 

                                                             do funkcie správkyne konkurznej podstaty som bola                                                              ustanovená v konkurzoch INTERCOOP s.r.o., KORASAN                                                              Trnava s.r.o., VYRTEX spol.s.r.o Nemšová, REMY                                                              Slovakia s.r.o. ....           

                                                    


Mgr. Tomáš  Sodoma
advokátsky koncipient
Nar.
: 07.09.1983

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie:                 Trnavská univerzita v Trnave – právnická fakulta                                                                             2002 – 2006 ukončené vysokoškolské štúdium druhého
                                                                            stupňa v odbore právo spojené s obhájením diplomovej
                                                                            práce na tému Burzy a burzové obchody

Doterajšia prax:                                     člen predstavenstva VaPD MODRA

                                                            asistencia pre nemenovanú obchodnú spoločnosť pri                                                             úspešnom získavaní majoritného podielu v cieľovej                                                             spoločnosti

 

 

Copyright © 2008 JUDr. Jarmila Čižmárová - Design by Virgodesign