Advokátska kancelária JUDr. Jarmila Čižmárová

Vítajte na stránke advokátskej kancelárie JUDr. Jarmily Čižmárovej

Advokátska kancelária začala oficiálne svoju činnosť od 1. februára 2000.  JUDr. Jarmila Čižmárová od roku 1991 až do 1.2.2000 pôsobila ako komerčná právnička zapísaná v Komore komerčných právnikov v SR.

Snahou kancelárie je poskytovať tzv. „tailormade“ riešenia, teda riešenia „šité priamo na mieru“ kde individuálnym prístupom ku každému klientovi dosahujeme maximálnu efektívnosť pri vyriešení každého právneho problému, resp. kvalitnou prácou docieľujeme jeho predchádzaniu.

Naša kancelária sa zaoberá poskytovaním právnej pomoci a právneho poradenstva hlavne v oblastiach obchodného práva, práva obchodných spoločností (tzv. korporátne právo) občianskeho práva, konkurzného práva, správneho práva, daňového práva a v mnohých iných.

Pri korporátnom práve poskytujeme aj špeciálne služby týkajúce sa oblastí burzového práva, práva cenných papierov a oblasti Mergers&Aquisitions teda oblasti spájania a preberania spoločností.

Piliére na ktorých stojí naša práca  sú diskrétnosť, účelnosť a seriózny a individuálny prístup ku klientovi.